Luizenteam

kronkel

Wie zitten er in het luizenteam?

Het luizenteam bestaat uit ouders van de school. Mocht u zich daarbij willen aansluiten dan kunt u dit aan de leerkracht van uw kind doorgeven.

Alle hulp is welkom!

Wat doet het luizenteam?

kronkel

Op elke basisschool steken regelmatig hoofdluizen de kop op, zo ook op de PWA. Iedereen kan worden besmet met hoofdluis (groot-klein-blond-donker-schoon-ongewassen) en het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel zeer besmettelijk en de bestrijding ervan kost veel tijd en moeite. Voor een effectieve bestrijding van hoofdluis is het heel belangrijk dat er openlijk over gepraat kan worden met ouders, kinderen en leerkrachten.

Op onze school is er een hoofdluisteam actief, dat als doel heeft om eventuele besmettingen met hoofdluis te signaleren. Controle  van groep 1 tot en met 8 vindt na elke vakantie plaats.

Indien er luizen en/of levende neten zijn gevonden worden de betrokken ouders telefonisch door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht en gevraagd om hun kind op te halen en te behandelen. Daarna mag het betreffende kind weer op school komen.

Als de ouder(s)/verzorger(s) niet direct telefonisch bereikbaar zijn, dan wordt er een bericht gestuurd via Parro, waarin staat vermeld dat er hoofdluis is gevonden bij het kind.

In geval van besmetting wordt altijd een her controle ingepland die in de regel  2 weken later plaatsvindt. Van de betrokken ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk actie ondernemen.  Een snelle behandeling voorkomt uitbreiding en is dus van groot belang.

Elk jaar krijgt 1 op de 10 kinderen hoofdluis. Een besmetting hiermee kan dus gemakkelijk én overal worden opgelopen. Niets om je voor te schamen dus. Wél is het zaak deze ongenode en hinderlijke gast zo snel mogelijk het hoofd te bieden. Het beestje weet namelijk in rap tempo een aantal disgenoten te regelen en honkvast zijn ze niet bepaald. Regelmatig kammen is het devies. Met elkaar kunnen we proberen de hoofdluis buiten de PWA-schooldeuren te houden.

Kijk voor nadere informatie ook eens op:

Of lees het hoofdluisbeleid van de PWA School: