PWA School Echteld

kronkel

Onze school is een school voor openbaar onderwijs waar een veilig en prettig pedagogisch klimaat heerst. De school kenmerkt zich in een grote mate van sociale betrokkenheid van ouders. De school doet zijn best om betekenisvol te zijn voor de dorpsgemeenschap. We zijn een kleine, overzichtelijke school. Mede daardoor hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze adequate zorgstructuur helpt ons leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, daarin te voorzien. Door preventief en proactief te werk te gaan wordt voldaan aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

 

De grote kracht van de Prins Willem-Alexanderschool is een prettig pedagogisch klimaat, de rust in de school, de kleinschaligheid, het verantwoordelijkheidsgevoel van het team en de sociale plaats in het dorp. De leerkrachten bij ons op school zijn, en voelen zich, verantwoordelijk voor het gehele schoolgebeuren. Wij kennen ook de leerlingen uit andere klassen. Wij geven u graag een rondleiding en meer informatie over onze school.

De PWA school Echteld is onderdeel van Fluvium openbaar onderwijs.

5_Contact Organische vormen_PWA_nieuwe beelden

“Een school met hart voor onderwijs en kinderen”

Samen(werken)

kronkel
samenwerking 2

Samen weten we meer en samen kunnen we meer. Daarom werken leerlingen, leerkrachten, directie en ouders samen binnen de Prins Willem-Alexanderschool. Om goed samen te kunnen leven, werken en spelen, vinden wij het belangrijk dat we goed naar elkaar luisteren om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Respectvol samenwerken verbindt ons.

Kwaliteit

kronkel
aan het werk

Wij staan voor uitdagend en inspirerend onderwijs met een sterke basis.  We streven naar een consequente doorontwikkeling van de kwaliteit en willen die gericht (op maat) inzetten en daarmee alle talenten, van leerlingen en personeel, zo goed mogelijk benutten en ontwikkelen.

Betrokkenheid

kronkel
202391594742_1-7304df4ed9494d16a2f295ae65578f97

Hoge betrokkenheid staat voor optimale ontwikkeling. De betrokkenheid van kinderen komt tot uiting in onze coöperatieve manier van lesgeven. De betrokkenheid van het team is hoog door de permanente ontwikkeling en professionalisering én door het ‘kennen’ van alle kinderen. De betrokkenheid van de ouders vinden wij belangrijk en stellen wij zeer op prijs.

Nieuws

Fijne vakantie

Het schooljaar zit er op. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en tot 26 augustus.

Sportdag

16 mei is de grote sportdag van scholen in de Neder-Betuwe. Ook wij doen met groep 5 t/m 8 mee….

Koningsspelen

Op 26 april zijn de Koningsspelen. Ook wij doen mee. Groep 1-2 en 3-4 gaan spelletjes doen op het plein…