Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kijkt u natuurlijk eerst op onze website. Al rondkijkend vindt u waarschijnlijk al een eerste antwoord op de volgende vragen: Wat is de Prins Willem-Alexanderschool voor school? Zie ik mijn kind daar gelukkig worden? Wat leert mijn kind op de PWA-school? Waarin onderscheidt de PWA-school zich van andere basisscholen? Enzovoorts.

Wilt u nader kennismaken, maak dan een afspraak voor een kennismakingsbezoek. Voor dit kennismakingsbezoek reserveren wij ongeveer een uur. In de meeste gevallen maakt u deze afspraak met de directeur, Ellen Weel. Heeft uw kind extra zorg nodig, dan is ook de Intern begeleider bij dit gesprek aanwezig.

Via de hoofdingang aan de Achterstraat komt u de school binnen. Het directiekantoor vindt u aan uw rechterkant.

Komt uw kind mee tijdens het kennismakingsbezoek? Dan kan uw zoon of dochter gedurende het  gesprek meedoen in de toekomstige groep van uw kind. U kunt dan het gesprek met de directeur op uw gemak voeren.

Tijdens het kennismakingsbezoek vertellen wij, uitgebreider dan op de website, hoe wij met de leerlingen omgaan, wat u en zij van ons kunnen verwachten, wat wij van u als ouders/verzorgers verwachten, welke belangrijke schoolregels wij hanteren, wat de dagelijkse gang van zaken is etc.

Daarnaast zijn wij benieuwd naar de ontwikkeling van uw kind tot dusver, welke hobby’s uw kind heeft, of het liever binnen of buiten speelt, of het gemakkelijk contact maakt met andere kinderen, of het allergisch of overgevoelig is voor bepaalde zaken etc.

Na het gesprek leidt de directeur u rond door de school. U kunt desgewenst in alle lokalen een kijkje nemen. In het lokaal van de toekomstige groep van uw kind zal de leerkracht u nog kort enige wetenswaardigheden vertellen.

Na de rondleiding kunt u uw kind inschrijven. Heeft u nog wat bedenktijd nodig dan kunt u alvast een inschrijfformulier meenemen. Mocht u toch voor een andere basisschool kiezen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte stelt.

Heeft uw kind extra zorg of ondersteuning nodig, dan zal de school eerst onderzoeken of zij deze extra zorg of ondersteuning kan bieden. Dit leggen wij schriftelijk vast, want vanaf de datum van dit gesprek moeten wij binnen zes weken aan u kunnen zeggen of uw kind kan worden ingeschreven of niet.

Aanmeldformulier