Ziekteverzuimbegeleiding in het basisonderwijs

In de regio Rivierenland zijn afspraken gemaakt over ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen in het basisonderwijs.

Wanneer een leerling ziek is neemt de school binnen vijf schooldagen contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling. De school informeert naar de gezondheid van de leerling en naar de verwachte terugkeer op school.

Is de verwachting dat de leerling langer ziek blijft of blijkt dat een leerling veelvuldig kortdurend ziek is, dan neemt de school met medeweten van de ouder(s)/verzorger(s) contact op met de jeugdarts van de GGD. Die geeft de school advies of nodigt leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek of legt telefonisch contact.

Tijdens het gesprek wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden om toch naar school te gaan. Dit om te voorkomen dat de leerling een leerachterstand oploopt.

Bij vragen over het ziek zijn en het weer naar school gaan van uw kind kunnen ouder(s)/ verzorger(s) ook zelf contact opnemen met de jeugdarts die verbonden is aan de school. U kunt dan bellen met (0344) 698745.