Het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel kunt u lezen welke ondersteuning de school zelf kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel verder moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.

Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel op de website, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning. 

 

Schoolondersteuningsprofiel