PWA-school in Echteld werkt mee aan luizendag 2012

ECHTELD - Elk jaar krijgt 1 op de 10 kinderen hoofdluis. Door jaarlijks op een moment alle kinderen luisvrij te maken, helpen we de hoofdluis in een keer het land uit. Daar is de hulp van alle leerkrachten, ouders en kinderen voor nodig. Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis is opgericht om actief op te treden tegen hoofdluis. De doelstelling is om het aantal hoofdluisbesmettingen in 5 jaar terug te brengen van 10% naar 1%.

De PWA-school is gelukkig al een tijd hoofdluisvrij, maar is dat is ook wel eens anders geweest. Iedere donderdag na een vakantie is er een groepje vaste ouders die alle kinderen controleert op hoofdluis. Mocht er toevallig hoofdluis geconstateerd worden, dan worden de ouders ingelicht. Zij krijgen informatie over de bestrijding van de hoofdluis, vervolgens wordt er iedere twee weken gecontroleerd totdat deze kriebelbeestjes weg zijn.

In de week van ,,Nederland Luisvrij'' was er een luizenkist van de GGD op school waaraan aandacht besteed werd in de klassen. Zo werd er aan de kinderen uitgelegd wat hoofdluis is, waarom zij op hun hoofdjes komen kriebelen en hoe dat in zijn werk gaat. Ook werd er bij stil gestaan dat het helemaal niet erg is als je hoofdluis hebt. Op woensdag 29 februari is aan alle ouders gevraagd of zij iedereen in het gezin willen kammen; donderdag 1 maart controleerde het groepje ouders alle kinderen weer en we kunnen zeggen: de PWA-school is luisvrij.