Dit schooljaar ziet de klassenbezetting er als volgt uit:

Groep 1/2/3: juf Ingrid en juf Marieke
Groep 4/5: juf Margriet en juf Esther
Groep 6/7/8: meester Maarten en juf Esther

Directeur, meester Frans, zal iedere dinsdag op de PWA aanwezig zijn. De andere dagen van de week werkt hij in Ochten en Dodewaard. Eens in de drie weken zal meester Frans ook op woensdag aanwezig zijn. 

Meester Maarten is directieondersteuner en is op de dagen dat meester Frans niet op school is, belast met de dagelijkse gang van zaken. 

Juf Andrea is 4 dagen per week op school aanwezig. Zij is onderwijsassistente en biedt de leerkrachten en de leerlingen hulp. 

Onze IB-er is Tanja Ijsseldijk. Zij coƶrdineert de zorg. Zij zal op maandag bij ons op school aanwezig zijn.

Onze conciƫrge, meester Dick, zal op dinsdag op school zijn en eens in de twee weken ook op donderdag.