Wie zitten er in de OR?

Leden die in de OR zitten zijn:

Mirjam van Houten
Andrea van Lith 
Esmee Rozeboom
Johanna Nijhof
Thamara Barten
Antoinette van Doorn
Maarten Pronk

Wat doet een OR?
De ouderraad vertegenwoordigt de kinderen op school en bestaat uit ouders, die samen met de teamleider en leerkrachten, er voor zorgen dat uw kind een zo plezierig mogelijke schooltijd beleeft.
Zes tot acht keer per jaar vergadert de OR over de activiteiten die op school worden georganiseerd.
Gedurende het schooljaar is de OR bezig met het voorbereiden van activiteiten. Het vergaderen hierover gebeurt in overleg met de ouders van een bepaald werkgroepje. Een werkgroepje bestaat meestal uit één vast teamlid en één of meerdere OR-leden. Alle activiteiten worden over de OR-leden verdeeld.