Wie zitten in de dMR?
De dMR bestaat uit een even aantal leden evenredig verdeeld over het personeel en de ouders. De oudergeleding wordt gekozen. 

Leden die in de dMR zitten zijn:
Oudergeleding: Geert-Jan Zoetekouw en Eric van Tuil.
Personeelsgeleding: Esther Elings en Margriet de Groot.

Waarom een dMR?
Heel simpel: omdat dit wettelijk verplicht is. Daarnaast wil je als schoolbestuur natuurlijk wel dat het beleid dat door het schoolbestuur wordt gemaakt ook wordt gedragen door de ouders van de kinderen.

Wat doet een dMR?
De dMR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school als geheel. Ouders kunnen dus via de dMR hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op allerlei beleidsmatige schoolzaken.
Enkele voorbeelden van gespreksonderwerpen van de dMR zijn: de besteding van het geld van de school, het vaststellen van de schoolvakanties en studiedagen, een eventuele fusie met een andere school of stichting en de manier waarop de school ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en andere activiteiten. Maar een dMR kiest bijvoorbeeld geen nieuwe taalmethode en bemoeit zich niet met welke leerkracht voor welke klas staat.
Daarbij zijn er nog verschillen in de invloed van de dMR want over sommige zaken mag de dMR alleen een advies geven aan het schoolbestuur. Bijvoorbeeld over het vaststellen of bij een aanpassing van het financieel beleid. Daarnaast zijn er ook zaken waarin de dMR wel een stem heeft. Bijvoorbeeld bij een verandering van de onderwijskundige doelstellingen of bij een verandering van het type onderwijs (bijvoorbeeld; Jenaplan of Montessori onderwijs).

De vergaderingen van de dMR zijn openbaar, dus iedereen is welkom om een keer een bijeenkomst bij te wonen. 

 

Notulen dMR 29-5-2017

Notulen dMR 9-10-2017

Notulen dMR 26-03-2018

Jaarplanning 2017-2018